Pro firmy

 • Personální grafologický rozbor je doplňková metoda výběru uchazečů o pracovní místa
 • Zjišťuje osobnostní charakteristiky vztahující se k dané profesi a vlastnosti, schopnosti či tendence jednání uchazeče na konkrétním pracovním místě
 • Popisuje dynamiku osobnosti, její globální výraz i dojem, jakým působí na okolí
 • Přibližuje zejména výkonové vlastnosti, odolnost proti stresu a chování v týmu
 • Zaměstnavateli poskytuje o uchazečích další informace, které nelze snadno poznat z dotazníku, rozhovoru či praktických zkoušek
 • Uchazečům může pomoci získat pracovní místo poukázáním na jejich skryté kvality
 • Vyhotovení podkladů pro grafologický rozbor je pro uchazeče snadné a nestresující
Zobrazit

Pro jednotlivce

 • Grafologický rozbor a výklad osobnosti pomáhá lépe poznat a pochopit osobnost člověka
 • Usnadňuje orientaci v jeho struktuře osobnosti i jednotlivých povahových rysech
 • Objasňuje logiku opakujících se modelů chování, způsobu reagování, jednání a rozhodování
 • Přibližuje způsob vnitřního prožívání osobnosti, tedy i vnímání a řešení životních situací
 • Nabízí hlubší porozumění sobě i druhému člověku, rozšiřuje úhel pohledu na osobnost
 • Může objevit některé zdroje vnitřních konfliktů osobnosti, vést k pochopení motivů jednání i k objasnění případných opakujících se problémů v životě člověka
Zobrazit

Ing. Eva Leitnerová

Eva Leitnerová

ČGK (2001)
závěrečná zkouška z grafologie a psychologie s udělením titulu grafolog ČGK
FFUK (2010)
závěrečná zkouška z andragogiky a personálního řízení
VŠE (1985)
státní zkouška z ekonomiky zemědělství s udělením titulu Ing. Zobrazit

Facebook